Toelichting Competitie

Zolang het sluitingsuur van 0:00u van kracht is zijn volgende aanwijzingen misschien nuttig:

*Er MAG op een vroeger tijdstip begonnen worden. Bespreek dit dan met jullie tegenpartij en maak duidelijke afspraken.

*Er MAG op 2 blokken gelijktijdig gespeeld worden. Indien die er zijn. Het is NIET verplicht om 2 blokken te voorzien.

*De stand om +/- 23u45 is de einduitslag van de wedstrijd. Beperk dan ook best jullie pauzes om niet in tijdsnood te komen vanwege het sluitingsuur. De einduitslag kan dan ook bijvoorbeeld 5-3, 3-3, 1-8, enzoverder zijn. NIET gespeelde wedstrijden mogen onder GEEN beding ingevuld worden.

*Hou je aan de geldende maatregelen. (mondmaskers, afstand, ....)