Beste darters

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft de getroffen maatregelen in het kader van het Coronavirus (Covid-19) verlengd tot en met zondag 19 april. De experten spreken van een aanzienlijke kans dat deze nogmaals worden verlengd tot 3 mei.

 

De dagelijkse updates vanuit de overheid en op social media, ontsnappen onze aandacht niet. Als bestuur bekijk je ontwikkelingen uiteraard vanuit het oogpunt de opgeschorte competitie terug te kunnen opstarten. Gezien de verlenging van de getroffen maatregelen lijkt het ons echter zeer waarschijnlijk dat de clublokalen hun deuren nog langer gesloten blijven.
Het is de taak van een bestuur om knopen door te hakken en beslissingen te nemen met het belang van alle spelers voor ogen.

 

Gezien de recentste ontwikkelingen zetten we het seizoen 2019-2020 stop, zowel de competitie als de MijnDarts-Cup.
Helaas kunnen we voor de Cup geen winnaar uitroepen aangezien de kwartfinales niet zijn gespeeld. Op ploegen die forfait gaven zijn de gekende reglementen van toepassing.
Voor de competitie beschouwen we de uitslag na de heenronde als de einduitslag. Iedere ploeg heeft in principe evenveel wedstrijden gespeeld. De wedstrijden van de terugronde worden beschouwd als niet gespeeld.
De individuele ranking blijft gelden voor alle gespeelde wedstrijden. Op de website worden de uitslagen niet aangepast.

 

We bepalen het aantal stijgers en dalers voor elke divisie als volgt:

Eredivisie:

                               2 dalers zijnde D.C. Madhouse 2.0 en D.C. Darts4Fun

Eerste divisie:

                                2 stijgers zijnde D.C. De Dartons en D.C. Musketeers B

             1 daler zijnde D.C. Bullmasters

Tweede divisie A + B:

                               1 stijger per reeks  zijnde D.C. Anonymous (A) en D.C. Barrier B (B)

                               1 daler per reeks zijnde D.C. Eagles (A) en D.C. Moodvickings (B)

Derde divisie A +B +C:

                               1 stijger per reeks zijnde: D.C. De Dolle Haring A (A), D.C. Bull’s Eye C (B) en D.C. Nineball (C)

 

Na de inschrijvingen voor het volgende seizoen zal er, rekening houdend met de reglementen, bepaald worden of er bijkomende ploegen dienen op te gaan naar een hogere reeks.

 

De verplichte jaarlijkse statutaire vergadering die normaal begin juni plaatsvindt, zal worden uitgesteld naar een latere en veiligere datum.

 

In de loop van de volgende maanden zullen we ons buigen over zeer concrete problemen en vragen naar aanleiding van deze stopzetting. We houden jullie uiteraard op de hoogte.

 

 

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van MijnDarts