180 ≠ 171

Sinds onze eerste voetstappen in de digitale wereld werd de oude gewoonte om een 171-worp in de individuele ranking op te nemen afgeschaft.

180 is en blijft de hoogste te behalen score binnen één werpbeurt.

We vernemen dat sommige spelers hun 171-worp noteren als een 180-er. Dit was nooit en is ook nu NIET TOEGESTAAN!

Bij vermoeden van foutief noteren zal het bestuur alle 180-er van deze speler onherroepelijk verwijderen.

180 ≠ 171