Beste dartssympathisant,

 

Een tijdje geleden heeft de Belgische Dartsbond (B.D.B.) bekendgemaakt dat de VZW op 31/12/2018 zal ophouden te bestaan.   

De besturen van de provincies Antwerpen en Limburg hebben naar aanleiding van deze beslissing, zoals in diezelfde berichtgeving aangekondigd, de koppen bij elkaar gestoken en blazen de Belgische Dartsbond nieuw leven in.

B.D.B. vzw zoals jullie het nu kennen zal ophouden te bestaan en een vernieuwde organisatie ziet nog dit jaar het levenslicht.  Vanuit de provincies en het nog enige actieve nationale bestuurslid is een voltallige raad van bestuur samengesteld. Zij zullen alle voorbereidingen treffen voor een vlotte geboorte en samenwerken aan een beleid dat het belang van alle spelers vooropstelt.

De nieuwe organisatie wil, als overkoepelend orgaan, vooral investeren in de dartsspeler in het algemeen, en de belangen van elke speler en elke dartsvereniging behartigen. Ze zetten eveneens de goede verstandhouding met WDF & BDO verder en verbeteren deze waar mogelijk. Tijdens ronde-tafelgesprekken met verschillende dartsorganisaties bekijken ze mogelijke samenwerkingen, nu en in de toekomst, die passen binnen de vernieuwde structuur en visie van de organisatie.

De komende maanden zullen naam, structuur, missie en visie van deze nieuwe organisatie verder worden uitgewerkt. Alle informatie hieromtrent zal worden meegedeeld en toegelicht via de officiële kanalen.